Vedtaket kan ikke påklages.

Fullstendig utbyggingsavtale kan fås ved å henvende seg til: Harald.Landheim@gausdal.kommune.no eller tlf. 95 77 7761.