GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG 
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28. Frist for å fremsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, 2651 Østre Gausdal.

Vedlegg

Planbeskrivelse H27.pdf

Plankart[1].pdf

Vedtak H27.pdf