La barna gå eller sykle til skolen
Trygg Trafikk anbefaler at alle som kan, går eller sykler til skolen. Det er både positivt for trafikksikkerheten og bra i et miljø- og folkehelseperspektiv. 

- Det er viktig at barna øver på skoleveien sammen med voksne. Denne strekningen skal barna på sikt kunne gå helt alene, uten en voksen hånd å holde i. Da er det viktig at barna føler seg trygg på veien, og vet hva de skal gjøre på de ulike stedene. Øv gjerne på helt konkrete situasjoner. 

- Det er mange positive gevinster ved å ha en aktiv skolevei for barna. Færre foreldre som kjører egne barn gir færre biler på skoleveien og ikke minst lavere risiko for påkjørsler på små trange parkeringsplasser tett på skolegården. Veldig mange skoler er ikke tilrettelagt for at det skal ankomme mange biler på en og samme tid. Dette kan skape uoversiktlige situasjoner med stor risiko for skolebarna. Likevel vet vi at noen må bli kjørt til skolen, men da anbefaler vi at foreldre bruker droppsoner eller andre egnede steder for å stoppe litt unna skolen, sier Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet.

Her finnner du skoleruta
Her finner du informasjon om skolene våre og SFO