26.05. 
Prøvesvar er ikke klare, så ventekarantenen fortsetter ut torsdag 27. mai for alle elever og ansatte ved Gausdal ungdomsskole inntil prøvesvar foreligger. Det blir fortsatt hjemmeskole for alle elevene. Mer informasjon kommer når prøvesvar foreligger.

25.05.
Prøvesvar er ikke klare, så ventekarantenen fortsetter ut onsdag 26. mai for alle elever og ansatte ved Gausdal ungdomsskole inntil prøvesvar foreligger. Det blir hjemmeskole for alle elevene. Mer informasjon kommer når prøvesvar foreligger.

24.05. En ny person har fått påvist korona i Gausdal i dag. Smittevei er kjent. Som følge av dette er sju personer satt i karantene i Gausdal. Alle elever og lærere på Gausdal ungdomsskole er satt i ventekarantene i påvente av prøvesvar.

Prøvesvar forventes i morgen tirsdag 25. mai eller senest på onsdag 26. mai. Ingen elever eller ansatte skal møte opp på skolen i morgen tirsdag 25. mai. Det blir ikke gitt noen form for hjemmeundervisning tirsdag 25. mai. Alle foresatte er varslet direkte via Gausdal ungdomsskole.

Personer som har vært følgende butikker i aktuelt tidsrom bes være obs på symptomer og ha lav terskel for testing: 

18/5 Coop Prix, Vestre Gausdal, kl 17.30-18.30
 
18/5 Kiwi Segalstad bru, kl 18.00- 19.00
 
Mer informasjon kommer når prøvesvar foreligger.