Gode ideer, ja takk!
I arbeidet med programmet Gausdal 2042 ser vi inn i glasskula og forbereder oss på de endringene som må gjøres. Innovasjon er et av tre satsningsområder. Tidligere i år vedtok kommunestyret en innovasjonsstrategi, og alle ledere, tillitsvalgte, mange medarbeidere og hele kommunestyret har vært med på innovasjonsseminarer. Mange gode ideer er lansert.  Nå står vi foran jobben med å konkretisere og prioritere, før vi prøver ut noen spennende piloter.

Hva er innovasjon?
I Stortingsmelding 30, er det et krav at offentlig sektor jobber smartere og mer systematisk med innovasjon for å møte fremtidens utfordringer. Regjeringens definisjon av offentlig innovasjon tar utgangspunkt i OECDs definisjon, og inkluderer nye eller vesentlig endrede tjenester, produkter, prosesser, organisering eller kommunikasjonsmåter.

I Gausdal er vi opptatt av hvem vi skaper noe nytt for, og med utgangspunkt i eget slagord og med inspirasjon fra mange kanter, har Gausdal valgt følgende slagord for innovasjonsarbeidet; «Sammen skaper vi og tar i bruk nye og nyttige løsninger til fordel for innbyggerne og organisasjonen.»

Last ned og les vår innvovasjonsstrategi

Har DU en strålende ny idé for Gausdal kommune som du vil dele med oss?
Sammen ønsker vi å ta i bruk nye løsninger til fordel for innbyggerne og organisasjonen.

Du som har tilknytning til Gausdal har verdifull kunnskap som vi trenger for å utvikle tjenestene.

Les mer og send oss din ide

Vil du heller komme innom? På servicetorget finnes en idékasse hvor du kan levere din idé.