Meslinger er den mest smittsomme og mest alvorlige av barnesykdommene. Før vaksinen ble tatt i bruk i 1969 opptrådte store meslingepidemier omtrent hvert tredje år. De som er født i Norge før 1960 har så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.

Slik situasjonen er nå må vi ta høyde for at meslinger kan dukke opp i vår region. Meslinger er ekstremt smittsomt, og kan gi alvorlig sykdom med senskade hos enkelte pasienter.
Det viktigste tiltaket for å forebygge sykdommen er vaksinasjon, som gir livslang beskyttelse. Vaksinasjon er viktig for egen helse, men også for å hindre smittespredning til andre personer som av ulike årsaker ikke kan ta vaksinen.


Vaksinen er gratis!
Dersom du vet med sikkerhet at du har hatt meslinger trenger du ikke vaksinen.

Ta kontakt med:

Helsestasjonen tlf.: 908 85 651 - eller kommunens sentralbord 61 22 44 00