Denne våren har vi fått oppleve det globale utbruddet av koronaviruset på nært hold. Det har preget alles hverdag. Mange strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager fra 13. mars. Regjeringen har bestemt at barnehagene kan gjenåpnes fra 20. april. Gausdal kommune følger anbefalingen, og de ansatte i barnehagene jobber nå for å være klare til å ta imot barna på mandag.

Konsekvenser av stengt barnehage

Barnehagen skal være et godt sted å være, med omsorg, lek, læring og trygge rammer for barna. De aller fleste barn har det trygt og godt hjemme, og for dem vil en periode med stengt barnehage ikke ha konsekvenser for utvikling og videre læring. Barn som av ulike grunner er sårbare, vil derimot kunne oppleve negative konsekvenser av de stengte barnehagene.

Hvorfor åpner vi barnehagene nå?

På bakgrunn av de vurderingene som helsemyndighetene har lagt fram i veilederen for smittevern i barnehage, som kom 15.april, vurderer Gausdal kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra 20. april. En beslutning om å gjenåpne barnehager krever at vi har en tydelig plan for at det vil være trygt for både ansatte og barn å være sammen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Vi vil at det skal føles trygt for deg som forelder, å sende ditt barn i barnehagen.

Vurdering av smitterisiko

Av alle bekreftet smittede i Norge er svært få av disse barn, ca 1 prosent er barn og unge 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Barn kan være smittebærere, og de kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Spørsmålet er i hvilken grad barn smitter andre. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller i barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, for eksempel Sverige, har man likevel ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

Tiltak i barnehagene

De viktigste tiltakene som iverksettes når vi skal gjenåpne barnehagene er beskrevet av i veileder for smittevern i barnehager. Syke barn og voksne skal være hjemme, selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom God hygiene og redusert kontakt mellom barna er to andre viktige tiltak.

I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Alle foresatte vil få praktisk informasjon fra styrer om hva som vil gjelde i din barnehage.

Hva skjer med barn i risikogrupper?

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Barn i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme dersom det er praktisk mulig for de foresatte. Denne dialogen tar du direkte med din barnehage.

Vi skal fortsette med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle fortsetter den gode innsatsen og følger rådene om:

  • Å vaske hendene
  • Holde avstand Ikke være flere enn 5 stykker samlet
  • Hoste og nyse i papir og kaste papiret, evt i armhulen.

Har du spørsmål?

Hvis du fortsatt sitter og lurer på noe om gjenåpning av barnehagene 20. april, kan du sende ditt spørsmål til oss. Bruk gjerne skjema nederst i artikkelen.
Ikke send sensitive opplysninger på epost til oss. Spørsmål som gjelder ditt barn spesifikt, tar du direkte med barnehagen eller fastlegen.
Barnehagene i Gausdal starter opp igjen med foreldrebetaling fra 20. april, uavhengig av om du benytter deg av plassen. Foreldre som benytter plassen fra 14.april skal betale for denne datoen. LES MER

Gausdal kommune vil snart komme med mer informasjon rundt gjenåpning av skolene 1.-4. trinn.

Du kan lese mer om åpning av barnehager  på Folkehelseinstituttet sine nettsider. 

Informasjon om koronavirus

Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som er innbygger i Gausdal kommune på ett sted.Klikk her for å lese mer.