Kommunestyret behandler saken i sitt møte 14. desember 2023. Alle innspill må derfor være kommet kommunen i hende seinest onsdag 13. desember.
 
Innspill til kommunestyrets behandling kan sendes inn på følgende måter:
-          Via epost: postmottak@gausdal.kommune.no
-          Via brev: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL
-          Innspill kan også legges i kommunens postkasse utenfor hovedinngangen til kommunehuset på Segalstad bru.