Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterhjem/Å være fosterhjem

Generelt om tjenesten

Tema

- Familie og helse

Beskrivelse

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid. 

Å bli fosterhjem er en prossess som skjer i nært samarbeid med barneverntjenesten i kommunen din. Det er ikke uvanlig at en fosterfamilie tar inn barn som de kjenner fra før eller er i slekt med. I andre tilfeller er valget av barn og fosterfamilie et resultat av en vurdering om hva som er best for barnet.

Fosterhjem får økonomisk godtgjøring fra kommunen og opplæring og oppfølging fra barnevernet.

Kriterier/vilkår

Når du søker om å bli fosterhjem må du kunne vise at du har evne, tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Fosterforeldre må gjennomføre en grunnopplæring.

Fosterforeldre må legge frem en utvidet politiattest.

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernloven kapittel 9 Fosterhjem.

Lover

Barnevernsloven

Forskrifter

Forskrift om fosterhjem

Forskrift om politiattest etter barnevernsloven

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Familie og helse
Postadresse:Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL
Besøksadresse:2651 ØSTRE GAUSDAL

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barnevern
Postadresse:2651 ØSTRE GAUSDAL
Besøksadresse:Vestringvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-05 14:41
Gyldig til2022-06-15