Ung styrke, og den styrkebaserte tilnærmingen er en del av Gausdal kommunes satsing på folkehelse. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle barn og unges trivsel, fellesskap og læringsglede i barnehagen, skolen og på fritida.

Alle mennesker har gode og positive egenskaper, eller styrker. Og når vi gir det oppmerksomhet, får vi mer av det. Når vi er opptatt av barn og unges gode egenskaper, vil egenskapene og styrkene vokse, og det de strever med vil minske. Det bidrar til å bygge selvfølelse, som er  grunnmuren i et godt selvbilde. Vi trenger hverandre, og når vi bygger på hverandres ressurser, styrkes fellesskapene, enten det er i barnehagen, i klasserommet, eller på fritidsarenaene.

De folkevalgte var både engasjerte og imponerte da elever, lærere, rektorer og barnehagestyrere inviterte dem med på postervandring i kommunestyremøtet. De fikk høre og se hvordan barnehagene og skolene i Gausdal jobber styrkebasert. Og 3.klassingene fra Forset utfordret også politikerne til refleksjon rundt bruk av egne styrker og egenskaper.

 

Du finner mer informasjon om Ung styrke her.