Dette med tilsvarende varighet som den midlertidige vaktavtalen (ut januar 2024).

Les mer om saken