Det er ikke krav om at du må ha med valgkortet, men hvis ikke valgfunksjonæren kjenner deg må du ha med legitimasjon. Forhåndsstemmemottaket ved institusjonene er åpent for alle innbyggere.

 

Tid og sted for forhåndsstemmegivning:

Sted Periode Ukedager Tidsrom
Servicetorget 12.08. - 06.09. mandag-fredag 09.00 - 15.00
  31.08. lørdag 10.00 - 16.00
  03.09. tirsdag 09.00 - 18.00
  05.09. torsdag 09.00 - 18.00

 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Sted Dato Ukedag Tidsrom
Granheim
lungesykeshus
02.09. mandag 11.00 - 12.30
Follebutunet 02.09. mandag 15.30 - 18.00
Forsettunet 04.09. onsdag 11.00 - 12.30

 

 

 

 

 

Ambulerende stemmegivning
Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikka kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret, få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Frist for å be om ambulerende stemmegivning er tirsdag 3.september kl. 15.00. Hvis søknaden innvilges vil velgeren bli oppsøkt der vedkommende oppholder seg senest i løpet av torsdag 5.september. Dersom du har behov for hjemmestemming så ta kontakt med Gausdal kommune tlf.: 61 22 44 00.

 

Her kan du lese mer om forhåndsstemmegivning.

Listeforslagene ved kommunevalget i Gausdal

Listeforslag ved Fylkestingsvalget