Gausdal kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt for 2020:

  • Eiendomsskattesatsen fastsettes til 5,0 promille for alle eiendommer for året 2020.
  • Det innføres ikke bunnfradrag for året 2020.

Grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer skal fra 2020 være 70 prosent av eiendomsskattetaksten.

Skatteliste 2020

Skatteliste fritak 2020

Fra 2021 vil det for eneboliger være Skatteetatens beregnede markedsverdi for 2019 som legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt. Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen for 2019. Mener du at den beregnede boligverdien er feil, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Se informasjon på www.skatteetaten.no/bolig . Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Klage

Eventuelle klager må sendes skriftlig til kommunen innen 12. april 2020.

I klagen må du angi hvilken eiendom klagen gjelder og begrunne hva som menes er feil i eiendomsskattetaksten.

Utfyllende opplysninger om taksering kan leses i rammer og retningslinjer.   

Klager sendes Gausdal kommune, Eiendomsskattekontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Ved spørsmål om takst eller skatt, ring 61 22 44 00. Telefonnummeret er betjent mandag – fredag fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Du kan også lese mer om eiendomsskatt her.