Gausdal kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt for 2021:

  • Eiendomsskattesatsen fastsettes til 4,0 promille for bolig og fritidseiendommer, for annen eiendom er satsen 5,0 promille.
  • Det innføres ikke bunnfradrag.
  • For boliger legges Skatteetatens boligverdi til grunn for utskriving av eiendomsskatt.
  • Alle andre eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten retakseres, og de nye takstene innføres fra 2021.

Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen for 2019. Mener du at den beregnede boligverdien er feil, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Se informasjon på www.skatteetaten.no/bolig.  Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Skatteliste 2021

Skatteliste fritak 2021

Klage

Eventuelle klager må sendes skriftlig til kommunen innen 12. april 2020.

I klagen må du angi hvilken eiendom klagen gjelder og begrunne hva som menes er feil i eiendomsskattetaksten.

Utfyllende opplysninger om taksering kan leses i rammer og retningslinjer.   

Klager sendes Gausdal kommune, Eiendomsskattekontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Ved spørsmål om takst eller skatt, ring 61 22 44 00. Telefonnummeret er betjent mandag – fredag fra kl. 10.00 - 11.00 og 11.30 - 14.00.

Du kan også lese mer om eiendomsskatt her.