Gausdal kommune ligger i Oppland fylke, som nærmeste nabo til Lillehammer. Kommunen ble etablert i 1962 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Østre og Vestre Gausdal. Kommunen grenser i øst mot Øyer i Gudbrandsdalen, i sør mot Lillehammer og Nordre Land, og i vest mot Valdreskommunene Nord-Aurdal og Øystre Slidre. I nord er Sør-Fron og Ringebu grensekommuner.

Natur

Berggrunnen er skifer i dalene og nærmeste del av Vestfjellet, ellers overveiende sparagmitt. Det er gjort flere malmfunn i berggrunnen, og på 1800-tallet ble det bl.a. drevet nikkelgruver i Espedalen. De lavere høydedragene er skogkledde, i de høyere deler i nord og vest mye snaufjell. I nord ligger Skeikampen (1124 m o.h.) og Prestkampen (1244 m o.h.) på grensen til Ringebu. Over setergrendene og myrene i vest hever det seg mange flotte fjelltopper, og i nordvest er kommunens høyeste fjelltopp Langsua 1554 m.o.h. på grensa mot Sør-Fron. Hele Vestfjellet er statsallmenning, og en stor del av dette inngår fra 2011 i Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder. Fiskevannene er mange og turmulighetene utallige i skog og høyfjell.

Bosetning

Gausdal kommune har 6 210 innbyggere pr. 2015.  Gausdal har hatt et innbyggertall mellom 5000 og 7000 siden 1830-årene, med topper omkring 1860 og 1950. De siste 10-15 årene har det vært stabilt.

Næringsliv

Gausdal har et robust og aktivt landbruksmiljø, med mjølk og kjøtt som de viktigste produksjonene, samt betydelig skogsavvirkning. Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med videreforedling. Trevareindustrien er allsidig og med flere store bedrifter (sagbruk, takstolfabrikk, huselementfabrikk, møbelfabrikker). Det private Q-Meieriet har også en stor avdeling i kommunen.
Reiselivsnæringen er i vekst. På Skeikampen er det høyfjellshoteller, fjellstuer, leiligheter og private hytter, og utbygginga er omfattende. Viktige aktivitetsanlegg er alpinanlegg, golfbane og mange stier og løyper for turgåing, sykling og turlangrenn.

Samferdsel

Fv. 255 (Fåberg-Vinstra) går gjennom kommunen. Den kalles populært Bjørnson-vegen, og her er det samarbeid om tilbud for de reisende ved samarbeid mellom rundt 30 bedrifter. Fv. 254 går gjennom Østre Gausdal til Tretten., med en sidearm til Skeikampen. Fra Skeikampen går sommervegen Peer Gynt vegen over fjellet til Vinstra. Fra Vestre Gausdal går fjellvegen vestover til Etnedal og Fagernes (sommeråpen). Vegnettet har stor betydning for turisttrafikken.

Historikk og kultur
Den mest kjente attraksjonen er Karoline og Bjørnstjerne Bjørnsons dikterhjem Aulestad i Follebu. Dette er sommeråpent museum, nylig bekosta restaurert av Staten. I kommunen er det to middelalderkirker i stein – Follebu og Østre Gausdal som begge er freda. I Vestfjellet ligger Kittilbu Utmarksmuseum og Langsua Nasjonalpark. Andre ærverdige bygningsanlegg er den tidligere folkehøyskolen Vonheim, kapteinsgarden Bauker, Østre Gausdal prestegård og skysstasjonen Veisten.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en deling av blått og sølv ved et enkelt utskrånende trappesnitt;  og illustrerer typiske fjellformasjoner i kommunen.

Kommunenavnet er av norrønt Gausdalr, av elvenavnet Gausa, 'stri strøm, foss'.