Fylkesmannen i Innlandet skriver på sine nettsider at det er viktig å ta telefonen når den ringer, siden det kan gjelde smittesporing i forbindelse med korona.

- Smitteutbruddene, blant annet i Moss og andre steder, viser oss at smittesporing er en vanskelig og meget ressurskrevende prosess for kommunene. Derfor er det viktig at vi alle tar det ansvaret vi er pålagt – og i tillegg hjelper til der vi kan, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum.

Her følger noen sentrale punkter:

  • Ta telefonen når du blir ringt til – det kan være kommunens smittesporingsteam!

Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være et nummer du ikke har sett før – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.

  • Som arrangør skal du ha oversikt over hvem som er til stede, inkludert kontaktopplysninger!

Hvis du for eksempel har et arrangement der du har ansvaret for å føre listen over de som er til stede, trengs det fullstendige navn og telefonnummer. Å skrive at «Hansen m/fam» var til stede i bryllupet er ikke godt nok.

  • Følg råd og regler for testing, isolasjon og karantene!

Les mer på fhi.no: Reiseråd knyttet til koronavirus

  • Dersom du kommer til Norge fra et «rødt område», må du i karantene!

Følg godt med siden reiserådene endres når smitte-situasjonen endres. Les mer her: Reiseråd knyttet til koronavirus

  • Får du symptomer, selv milde luftveissymptomer, test deg!

Her finner du mer om hvordan testing og oppfølging foregår i Gausdal. På FHIs nettsider kan du sette deg inn i testkriteriene. Les mer her: Testkriterier


(Kilde: fylkesmannen.no/innlandet.)