Dersom du har problemer med å betale fakturaen innen forfallsdatoen, kan du få avtalt betalingsutsettelse. Du skal da ta kontakt med fellesenhet skatt/innfordring på epostadresse post@kem.oyer.kommune.no. Telefonnummeret til Øyer kommune er: 61 26 81 00.

Fellesenheten håndterer innfordring av kommunale krav for kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner, og er lokalisert i Øyer kommune.

Vedrørende restriksjoner for fritidsinnbyggerne som følge av korona-pandemien:
Det gis ikke redusert avgift eller eiendomsskatt som følge av at myndighetene vedtok at det ikke var tillatt å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn bostedskommunen.  LES MER.

Du kan også finne mer informasjon om fakturaer og betalingsmåter her.