• Tåget k.sak 76/20 den 26.11.2020
  • Skåndalen k.sak 77/20 den 26.11.2020
  •  Kjøpmannsletta og Vårsetra k.sak 78/20 den 26.11.2020.

Dokumentene fra kommunestyrets behandling og plandokumentene finner du her.

Vedtakene kan påklages. Klagen skal være begrunnet og framsettes skriftlig innen 19.01.2021 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no