Tjenesteutvalget har lagt til rette for tre fokusgrupper:   

 • En er for pårørende (med deltakere som er under 67)
 • En er om frivillighe
 • En er med innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +)

Spørsmål til fokusgruppen for pårørende:

 1. Hva er viktig for deg - som pårørende – i hverdagen?
 2. Hva fungerer bra for deg som pårørende?
  1. Hvordan ser det ut/hva er til stede/ når det kjennes godt og trygt å være pårørende
   i Gausdal?
  2. Hvis du skulle fått et ønske oppfylt som pårørende de neste to årene, hva ville det vært?
 3. Hva er det aller viktigste du som pårørende trenger?
 4. Er det noe du som pårørende tenker at du kan bidra med/bidra med i større grad?
 5. Hvordan er du som pårørende komfortabel med bruk av velferdsteknologi/digitale løsninger?
 6. Er det noe velferdsteknologi/digitale løsninger du som pårørende skulle ønske var brukt/mer brukt?

 

Spørsmål til fokusgruppen med personer som har erfaring med frivillighet i Gausdal kommune  

 1. Hvilke oppgaver kan frivilligheten utføre for å bidra til en bedre hverdag for personer med omsorgsbehov? Har du idéer til oppgaver du kunne tenke deg å bidra med? 
  1. Og for å få til denne oppgaven/aktiviteten, er det behov for å få tilgang på ressurser/utstyr/fasiliteter?
 2. Hva kan frivillig sektor gjøre bedre enn kommunen kan?
 3. Hvordan kan frivilligheten samarbeide med kommunen for å tilrettelegge for mer frivillig arbeid i kommunen?
 4. Hva er det viktigste man får tilbake ved å engasjere seg som frivillig?

 Spørsmål til fokusgruppe for  innbyggere som har nådd pensjonsalder (67 år +)

 1. Hva er viktig for deg i hverdagen? 
 2. Hvordan planlegger du for en god alderdom? 
  1. Hvilke tiltak gjør du? 
  2. Hva kan kommunene bidra med? 
 3. Hva kan kommunene gjøre for at du skal oppleve trygghet når du har behov for bistand?
 4. Hva er aller best ved å være i den alderen du er nå? 
 5. Hvordan er du komfortabel med bruk av velferdsteknologi/digitale løsninger?
 6. Er det noe velferdsteknologi/digitale løsninger du som pårørende skulle ønske var brukt/mer brukt?

 

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 18.juni.

 

Du kan lese mer om delutredningene her.