Antall stemmeberettige er  4779 og det er totalt avgitt 3639 godkjente stemmegivning som fordeler seg partivis på følgende måte:

Parti Forhåndsstemmer Valgting Totalt
Alliansen 4 1 5
Arbeiderpartiet 581 735 1316
Demokratene i Norge 1 1 2
Fremskrittspartiet 127 224 351
Helsepartiet 4 7 11
Høyre 127 212 339
Kristelig Folkeparti 21 38 59
Kystpartiet 0 1 1
Liberalistene 4 4 8
Miljøpartiet De Grønne 44 45 89
Partiet De Kristne 0 2 2
Pensjonistpartiet 2 2 4
Rødt 13 28 41
Senterpartiet 476 772 1248
Sosialistisk Venstreparti 41 67 108
Venstre 23 32 55

 

Valgresultat 2013