Folkehelse i alt vi gjør

Folkehelsearbeidet er langsiktig. De største og viktigste satsingene skal ha en positiv effekt for folkehelsen langt fram i tid. De skal virke sammen med gode tiltak som varer i kortere perioder. Dette må skapes sammen med gausdølene, med næringslivet, med frivillige lag og organisasjoner og alle som har interesse i og for Gausdalssamfunnet.

Politiske beslutninger har betydning for hvordan vi lykkes i folkehelsearbeidet. Det være seg skolepolitikk, kulturpolitikk, reguleringsplaner eller næringspolitikk. Hvordan vi legger forholdene til rette for en utvikling som fremmer helse, holder oss friske og gjør oss bedre i stand til å leve gode liv.

Denne oversikten er et kunnskapsgrunnlag, og et av mange steg i et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Medvirkning
I kunnskapsgrunnlaget for folkehelse har vi benyttet nasjonale, regionale og kommunale data. Kommunen har gjort noen vurderinger av hva vi som kommune har av muligheter og utfordringer, og vi har stilt spørsmål som vi ønsker å utforske videre sammen med mange. Befolkningens helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Det er fortsatt et stort potensial for å fremme helse og forebygge sykdom og for tidlig død.

Det nasjonale overordnede mål for folkehelsearbeidet er flere år med god helse for den enkelte og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen.

Folkehelseloven