Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Hjemmesykepleie

Nyheter og kunngjøringer – Hjemmesykepleie ikon

Mestring hele livet

Mestring hele livet

Gausdal kommune har fokus på mestring hele livet, og ønsker derfor å tilby et forebyggende hjemmebesøk til alle innbyggere som fyller 80 år i år.

2021-06-17
Illustrasjon_omsorg

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for behandling av søknader om og tildeling av tjenester. Helse – og omsorgstjenester ytes av forskjellige enheter i kommunen. Vårt felles mål er at kommunens innbyggere får helhetlige og gode tjenester som er tilpasset hver enkelt. Du finner oss i kommunehuset på Segalstad Bru.

2020-11-16

Søke på helse- og omsorgstjenester

Du finner søknadsskjema på kommunens nettsider, på servicetorget eller en av våre institusjoner. Om du trenger veiledning når du skal søke så kan du ta kontakt med oss. Hvis du søker på vegne av andre må du ha fullmakt fra vedkommende. Fullmakten skal ligge som vedlegg til søknaden.

2020-11-16

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal gi pleie-, omsorgs- og helsetjenester i tjenestemottakers eget hjem. Tjenesten skal forebygge behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. Målet er å tilrettelegge en tjeneste som gir tjenestemottaker bedre forutsetning for å bo hjemme så lenge som mulig/ønskelig for den enkelte og så lenge som faglig og/eller økonomisk forsvarlig.

2020-11-16
Illustrasjon_omsorg

Hjemmetjenesten

Velkommen til hjemmetjenesten i Gausdal. 

 

2018-04-13