Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Individuell plan

Nyheter og kunngjøringer – Individuell plan ikon

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Dersom du har behov for flere helse- og omsorgstjenester, som er langvarige eller sammensatte, kan du søke om koordinator og individuell plan. 

Koordinerende enhet mottar søknader ved behov for koordinator og/eller individuell plan. Vi har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i kommunen. 

Film om Indiviudell plan og koordinator (Helsedirektoratet 2019)

 

 

2022-02-14

Demensteam

Demensteamet bidrar med hjelp til utredningsarbeid og oppfølging sammen med fastlegene. Målet er å trygge personer i eget hjem samt å gi veiledning til den som utredes og pårørende.

Demensteam i Gausdal kommune består av: 

  •   Guri Granbu Lien, hjelpepleier i hjemmetjenesten
  •   Siri Kleiven, hjelpepleier i hjemmetjenesten
  •   Wenche Hansen, hjelpepleier i hjemmetjenesten
  •   Kjell Bræin, sykehjemslege
  •   Monica Skumlien, demenskoordinator
2021-11-02

Søke på helse- og omsorgstjenester

Du finner søknadsskjema på kommunens nettsider, på servicetorget eller en av våre institusjoner. Om du trenger veiledning når du skal søke så kan du ta kontakt med oss. Hvis du søker på vegne av andre må du ha fullmakt fra vedkommende. Fullmakten skal ligge som vedlegg til søknaden.

2020-11-16
Illustrasjon_omsorg

Hjemmetjenesten

Velkommen til hjemmetjenesten i Gausdal. 

 

2018-04-13
Illustrasjon husvære

Boligtildeling i Gausdal kommune

Gausdal kommune har flere ulike typer kommunale boliger. Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

For å søke om kommunal bolig må du ta kontakt med tildelingskontoret. eller med NAV Lillehammer/Gausdal.

2017-12-06