Ved kommunevalget 2003 ble det avgitt 2593 stemmer på ordførervalget hvorav 333 av disse var avgitt på forhånd. Dette gav et oppslutning ( ordførervalget)  på 93,4 % av totalt avgitte stemmer som var 2638. Fremmøteprosenten total var 57,39 %

Opptellingen etter forhåndstemmegivningen gav følgende fordeling:
 

 

   Stemmer %
Det norske Arbeiderparti 110 30,6%
Senterpartiet 117 32,5%
Kristelig Folkeparti 15 4,2%
Venstre 36 10%
Bygdalista 34 9,5 %
Fellesliste for FRP og Høyre 48 13,3%

På valgtinget ble det avgitt 2368 stemmer og det gav følgende fordeling:

 

   Stemmer %
Det norske Arbeiderparti 918 38,8%
Senterpartiet 838 35,4%
Kristelig Folkeparti 54 2,3%
Venstre 146 6,2%
Bygdalista 152 6,4 %
Fellesliste for FRP og Høyre 260 10,9%

Den endelige opptellingen viste følgende resultat: 

 

   Stemmer %
Det norske Arbeiderparti 1078 38,9%
Senterpartiet 955 34,4%
Kristelig Folkeparti 69 2,5%
Venstre 182 6,5%
Bygdalista 186 6,7%
Fellesliste for FRP og Høyre 308 11%

Kommunestyrets sammensetning 2005: 

 

   Antall representanter.
Det norske Arbeiderparti 9
Senterpartiet 8
Kristelig Folkeparti 0
Venstre 1
Bygdalista 2
Fellesliste for FRP og Høyre 3