For privatboliger gjelder følgende: Dersom boligen ikke skal være i bruk i en sammenhengende periode på minimum seks måneder som følge av for eksempel rehabilitering, beboer flyttet på sykehjem, lengre utenlandsopphold eller lignende, kan det søkes om fritak. Hvis fritak skal forlenges må det søkes på nytt innen utløpsdato.  Hvis boenheten blir tatt i bruk før denne datoen skal det gis beskjed om dette. 

 

For fritidseiendommer gjelder følgende: Dersom hytten er i en slik bygningsmessig stand at den er ubeboelig og ikke kan benyttes til sitt formål, kan det søkes om fritak. Dersom hytten er under omfattende rehabilitering slik at hytten er ubeboelig under rehabiliteringsperioden, kan det gis fritak dersom rehabiliteringen har en varighet på 6 måneder sammenhengende eller mer.

 

Søknad om fritak fra renovasjon finner du her