Den kulturelle skolesekken gjelder for elever både i grunnskolen og i videregående opplæring. I Oppland blir grunnskolene tildelt produksjoner, mens videregående skoler kan velge fra et årlig tilbud. 

Bakgrunn, mål og prinsipper for DKS er formulert i St.meld. nr. 8 (2007-2008) "Kulturelle skulesekk for framtida"

Les mer om den kulturelle skolesekken 

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for DKS. 

Kulturtanken sin hjemmeside.

Kulturtanken har også egen side på facebook.

Klikk på logoen for å ta et titt Facebook