Hovedformål for planen er å legge til rette for utbygging av næringsvirksomhet.

Plandokumenter:

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. ROS-analyse
  5. Uttalelser med kommentarer
  6. Overvannsplan
  7. Særutskrift

Frist for å klage på vedtakene er satt til 05.06.2020. Klagen, som må være begrunnet sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no