Formannskapet
11.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.06.2019 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
41/2019 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2019 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
43/2019 Ikon for filtype pdfOMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 2019 Ikon for filtype pdfVis
44/2019 Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I UTREDNINGEN: KUNNSKAPSGRUNNLAGET Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
45/2019 Ikon for filtype pdfREGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
46/2019 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER Ikon for filtype pdfVis
47/2019 Ikon for filtype pdfBOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
48/2019 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
49/2019 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
50/2019 Ikon for filtype pdfHØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER Ikon for filtype pdfVis
51/2019 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)