Formannskapet
11.06.2019 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2019 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.06.2019 Vis (2) Vis
41/2019 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2019 Vis (1) Vis
42/2019 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2019 Vis (1) Vis
43/2019 OMSTRUKTURERING AV OPPGAVER OG ARBEIDSPROSESSER - 2019 Vis
44/2019 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - FASE 1 I UTREDNINGEN: KUNNSKAPSGRUNNLAGET Vis (5) Vis Vis (3)
45/2019 REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vis (2) Vis
46/2019 FASTSETTING AV PRISER FOR KOMMUNALE BOLIGTOMTER Vis
47/2019 BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK Vis (1) Vis
48/2019 POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (5) Vis Vis (11)
49/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (17) Vis Vis (3)
50/2019 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER Vis
51/2019 SØKNAD OM GARANTI TIL BANKLÅN - MELLOMFINANSIERING KUNSTGRESSBANE FOLLEBU STADION Vis (1) Vis Vis (2)