Formannskapet
18.03.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.03.2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - FRAMTIDAS HELSE OG OMSORGSTJENESTER
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - FORNYING OG OMSTILLING 2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 18.03.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
19/2020 Ikon for filtype pdfMINDRE JUSTERING AV GEBYRREGULATIVET FOR BYGGESAKSBEHANDLING 2020 Ikon for filtype pdfVis
20/2020 Ikon for filtype pdfUTLEIE/UTLÅN AV KOMMUNALE BYGG. Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - TIL NYETABLERT FIRMA - KOSHMARA PHOTOGRAPY Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - INVESTERING I NY LØPEMASKIN Ikon for filtype pdfVis
23/2020 Ikon for filtype pdfFORNYING OG OMSTILLING 2020 - TILTAK FOR PLANOMRÅDENE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
24/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - PLANPROGRAM FOR REVIDERING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
25/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2021-2024 - PLANPROGRAM Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2020 Ikon for filtype pdfOPPRETTING AV RAMME FOR DRIFTSKREDITT/LIKVIDITETSLÅN Ikon for filtype pdfVis