Formannskapet
20.05.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.05.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.05.2020
ÅRSRAPPORT LANDBRUK 2019
FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - STATUS I SAKSBEHANDLINGEN
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019
NASJONAL BUDSJETT OG KOMMUNE PROPPOSISJON