Formannskapet
20.05.2020 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.05.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.05.2020
Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT LANDBRUK 2019
Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - STATUS I SAKSBEHANDLINGEN
Ikon for filtype pdfREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019
Ikon for filtype pdfNASJONAL BUDSJETT OG KOMMUNE PROPPOSISJON