Formannskapet
20.08.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.08.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.08.2019
PRESENTASJON VEDR. EIENDOMSSKATT
PRESENTASJON HELTIDSKULTUR

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.08.2019 Vis (4) Vis
53/2019 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK / TEMAPLAN LANDBRUK - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPE Vis (1) Vis Vis (1)
54/2019 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG VIDERE PROSESS Vis (4) Vis Vis (5)
55/2019 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Vis
56/2019 ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
57/2019 UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023, SAMT REGLEMENT FOR RÅDET Vis (2) Vis
58/2019 DIALOGPROSESSEN 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (1)
59/2019 UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GUDBRANDSDALSTINGET OG HØGSKOLEN I INNLANDET - HØRING Vis (2) Vis
60/2019 DRØFTINGSSAK: STRATEGIPLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2019 Vis (1) Vis