Formannskapet
20.08.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.08.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.08.2019
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON VEDR. EIENDOMSSKATT
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON HELTIDSKULTUR

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.08.2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
53/2019 Ikon for filtype pdfRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK / TEMAPLAN LANDBRUK - OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
54/2019 Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG VIDERE PROSESS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
55/2019 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
56/2019 Ikon for filtype pdfARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
57/2019 Ikon for filtype pdfUNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023, SAMT REGLEMENT FOR RÅDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
58/2019 Ikon for filtype pdfDIALOGPROSESSEN 2019-2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2019 Ikon for filtype pdfUTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GUDBRANDSDALSTINGET OG HØGSKOLEN I INNLANDET - HØRING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
60/2019 Ikon for filtype pdfDRØFTINGSSAK: STRATEGIPLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis