Formannskapet
20.09.2023 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.09.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.09.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER FORMANNSKAPET 20.09.2023 Ikon for filtype pdfVis
52/2023 Ikon for filtype pdfALDERSVENNLIG BOLIGUTVIKLING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
53/2023 Ikon for filtype pdfBIDRAG TV AKSJON 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
54/2023 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - MINDRE ENDRING GNR. 166 BNR. 50 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
55/2023 Ikon for filtype pdfFRIVILLIGSTRATEGI FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2023 Ikon for filtype pdfDIALOGPROSESSEN 2023- 2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
57/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR ARBEIDSVILREGLEMENT FOR ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 -2027 - SLUTTBEHANDLING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
58/2023 Ikon for filtype pdfOPPRYDDING ETTER EKSTREMVÆRET "HANS" - INFORMASJONSSAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2023 Ikon for filtype pdfHØRING AV ENDRINGER AV KONKURRANSEFREMMENDE TILTAK I MEIERISEKTOREN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
60/2023 Ikon for filtype pdfOM "KAFÈLOKALENE" I KOMMUNEHUSET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)