Klageutvalget
12.01.2023 kl. 14:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 12.01.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 12.01.2023
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I KLAGEUTVALGET DEN 12.01.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD - KLAGE PÅ VEDTAK 28.11.2022  (Unntatt offentlighet, offl §13)