Kommunestyret
17.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kultursalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.06.2021
PRESENTASJON: STATUS ØKONOMI PER 1 TERTIAL 2021 KST
PRESENTASJON: FLOMSIKRING DØRJA
PRESENTASJON - DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 - KOMMUNESTYRET 17.6.2021.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2021 21037400.S Vis (1) Vis
40/2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035 Vis (4) Vis Vis (2)
41/2021 DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - SLUTTBEHANDLING Vis (8) Vis Vis (5)
42/2021 HOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON Vis (2) Vis Vis (2)
43/2021 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (3) Vis Vis (1)
44/2021 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021 Vis (2) Vis Vis (1)
45/2021 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2021 Vis (1) Vis Vis (1)
46/2021 OPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI Vis (1) Vis Vis (1)
47/2021 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS Vis (4) Vis Vis (2)
48/2021 FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis Vis (1)
49/2021 SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Vis Vis (1)
50/2021 JUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (14)
51/2021 PRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KAP. 17 - REVISJON Vis (2) Vis Vis (2)
52/2021 FLOMSIKRING DØRJA - VEDTAK OM IGANGSETTING Vis (1) Vis Vis (1)
53/2021 SKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP Vis (2) Vis Vis (2)
54/2021 UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT UTBYGGINGSGRUNNLAG Vis Vis (1)
55/2021 DELTAKELSE I LOKALDEMOKRATIPROSJEKTET 2021 -2023 Vis (1) Vis