Kommunestyret
17.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kultursalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.06.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON: STATUS ØKONOMI PER 1 TERTIAL 2021 KST
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON: FLOMSIKRING DØRJA
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 - KOMMUNESTYRET 17.6.2021.PPTX
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2021 Ikon for filtype pdf21037400.S Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2021 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
41/2021 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - SLUTTBEHANDLING Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
42/2021 Ikon for filtype pdfHOVEDPLAN FOR VANN OG AVLØP 2021-2030 - REVISJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
43/2021 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2021 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2021 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV VEDTAK - OM ARBEIDSGIVERSTRATEGI Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2021 Ikon for filtype pdfALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN - OPPSTART AV PROSESS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
48/2021 Ikon for filtype pdfFELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
49/2021 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2021 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV POLITISK ORGANISERING FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (14)
51/2021 Ikon for filtype pdfPRINSIPPVEDTAK - BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KAP. 17 - REVISJON Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
52/2021 Ikon for filtype pdfFLOMSIKRING DØRJA - VEDTAK OM IGANGSETTING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2021 Ikon for filtype pdfSKIBRU OVER SKEISVEGEN - KOMMUNALT EIERSKAP Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
54/2021 Ikon for filtype pdfUTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN KOMMERSIELT UTBYGGINGSGRUNNLAG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2021 Ikon for filtype pdfDELTAKELSE I LOKALDEMOKRATIPROSJEKTET 2021 -2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis