Kommunestyret
18.06.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - dagmøte

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 18.06.2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
39/2020 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET 2020 PER 30.04.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2020 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2019 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2020. Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2020 Ikon for filtype pdfNYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2020 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
44/2020 Ikon for filtype pdfAKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL - INTENSJONSERKLÆRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
45/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2020 Ikon for filtype pdfNOTAT - FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJESTER - MULIGHET FOR ETABLERING AV HDO I FLATAVEGEN 6 OG 8 Ikon for filtype pdfVis Vis (15)
47/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 BEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
48/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 010121-311224 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
49/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDDOMMERE TIL SØR GUDBRANDSAL TINGRETT FOR PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2021-31.12.2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)