Kommunestyret
19.10.2023 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2023
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2023
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfKOMMUNESTYRET 19 OKTOBER 2023 - TERTIAL 2 OG STATSBUDSJETTET 2024.PDF

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
74/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - IVAR WOLD Ikon for filtype pdfVis
76/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV FORMANNSKAP FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
77/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
78/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV KONTROLLUTVALGET FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
79/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV PLANUTVALGET FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
80/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
81/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTE I KS FOR PERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
82/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Vis (7)
83/2023 Ikon for filtype pdfUNGDOMSRÅDET 2023 - 2025 Ikon for filtype pdfVis
84/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL Å GODKJENNE KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLL FOR PERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
85/2023 Ikon for filtype pdfEKSTREMVÆRET "HANS" - KOMMUNAL BISTAND TIL GJENOPPBYGGING AV PRIVATE BRUER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
86/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2023 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM GEBYR FOR TILSYN OG FEIING AV FYRINGSANLEGG - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)