Kommunestyret
20.03.2024 kl. 18:00 - 22:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.03.2024
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.03.2024
Ikon for filtype pdfANALYSE I PROSJEKT BÆREKRAFT 2024-2025
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.03.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 20.03.2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
14/2024 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT 2023 GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
15/2024 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
16/2024 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2023 FOR RÅDET FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2024 Ikon for filtype pdfBARNEHAGE- OG SKOLEUTVIKLING - MANDAT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
18/2024 Ikon for filtype pdfFORSTUDIE SEGALSTAD BRU OG DRIFTS-/BRANNSTASJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2024 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET - BYGDALISTA Ikon for filtype pdfVis
20/2024 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.12.2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
21/2024 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
22/2024 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON FRA BYGDALISTA Ikon for filtype pdfVis Vis (1)