Kommunestyret
22.06.2023 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.06.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT PER 300423
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.06.2023
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 22.06.2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
49/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 30.04.2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2023 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30. APRIL 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2023 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE FRA 2022 TIL 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
53/2023 Ikon for filtype pdfREVISJON AV KOMMUNENS HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
54/2023 Ikon for filtype pdfTILLEGGSANMODNING BOSETTING AV FLYKTNINGER 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
55/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON FRA HANS ODDVAR HØISTAD Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
56/2023 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE - SVARTTJERNLIA NORD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
57/2023 Ikon for filtype pdfTEMAPLAN NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE 2023-2027 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)