Kommunestyret
23.05.2019 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.05.2019
ORIENTERING OM VANN OG AVLØP
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
37/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.05.2019 Vis (3) Vis
38/2019 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2018 Vis (5) Vis Vis (1)
39/2019 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019, BUDSJETTENDRING Vis (1) Vis Vis (1)
40/2019 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
41/2019 ØKT LÅNERAMME STARTLÅN 2019 Vis Vis (1)
42/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIDET LEKE- OG OPPHOLDSAREAL, BAKLIA STALL& GÅRDSBARNEHAGE Vis Vis (1)
43/2019 SØKNAD OM LÅN TIL MELLOMFINANSIERING AV KUNSTGRESSBANE PÅ FOLLEBU STADION Vis (2) Vis Vis (1)
44/2019 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018 Vis (2) Vis Vis (1)
45/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INDIVIDUELLE PLANER - KOMMUNALT PSYKIATRI OG RUSARBEID" Vis (1) Vis
46/2019 VETERANPLAN 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (1)
47/2019 HØRING - PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE Vis (4) Vis
48/2019 INTERPELLASJON TIL GAUSDAL KOMMUNE FRA GAUSDAL HØYRE Vis Vis (9)
49/2019 GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA ANNE SYNNØVE ØSTENSEN, AP