Kommunestyret
25.01.2024 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2024
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - RAPPORT BÆREKRAFT 356
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 25.01.2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
2/2024 Ikon for filtype pdfAVTALE OM AKSJEKJØP FRA TID KAFE AS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
3/2024 Ikon for filtype pdfREVIDERT PRINSIPPVEDTAK - FORUTSETNINGER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS KAP. 17 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2024 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV GODTGJØRELSE FOR GAUSDAL FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2023 - 2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
5/2024 Ikon for filtype pdfPOLITISKE ARBEIDSUTVALG 2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2024 Ikon for filtype pdfVALG AV ANDRE VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR IKS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (11)