Kommunestyret
27.05.2021 kl. 18:00 - 00:00
Digitalt møte på Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - ORIENTERING OM STATUS KNYTTET TIL FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON - OFFENTLIG TJENESTEPENSJON- VURDERING ANBUD 2021.PPTX
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2021 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 27.05.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
31/2021 REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING  () Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
32/2021 Ikon for filtype pdfTILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE - SKEISLIA FAMILIETUN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2021 Ikon for filtype pdfÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2021 Ikon for filtype pdfBUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2021 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2021 Ikon for filtype pdfEKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2021 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.03.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
38/2021 Ikon for filtype pdfHØRINGSINNSPILL FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET: Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)