Kommunestyret
27.05.2021 kl. 18:00 - 00:00
Digitalt møte på Teams

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021
PRESENTASJON - ORIENTERING OM STATUS KNYTTET TIL FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER
PRESENTASJON - REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020
PRESENTASJON - OFFENTLIG TJENESTEPENSJON- VURDERING ANBUD 2021.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2021 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 27.05.2021 Vis (2) Vis
31/2021 REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING  () Vis Vis (2)
32/2021 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE - SKEISLIA FAMILIETUN Vis (1) Vis Vis (1)
33/2021 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING FOR 2020 Vis (7) Vis Vis (1)
34/2021 BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
35/2021 OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD ENHETENE, 2020 Vis Vis (1)
36/2021 EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING Vis (2) Vis Vis (1)
37/2021 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.03.2021 Vis (2) Vis
38/2021 HØRINGSINNSPILL FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET: Vis (2) Vis Vis (1)