Kommunestyret
28.10.2021 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.10.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.10.2021
RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET 28.10.2021 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER.PPTX
PRESENTASJON - KVALITETSMELDING 2020-2021 .PDF
PRESENTASJON - STATUS ØKONOMI PER 2 TERTIAL 2021.PPTX
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2021 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.10.2021 Vis (3) Vis
73/2021 KVALITETSMELDING FOR GAUSDALSSKOLEN 2020/2021 Vis (1) Vis Vis (1)
74/2021 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.08.2021 Vis (1) Vis Vis (3)
75/2021 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
76/2021 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.08.2021 Vis (2) Vis
77/2021 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE VEDR. OMRÅDEREGULERING SKEI SØR - FELT H31 Vis (1) Vis Vis (1)
78/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ SKEI Vis
79/2021 INTERPELLASJON OPPROPET " ICAN CITIES APPEAL - FORBUD MOT ATOMVÅPEN Vis Vis (2)