Kommunestyret
29.08.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen - dagmøte

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.08.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.08.2019
PRESENTASJON - SKOLESKYSS
PRESENTASJON - TILDELING AV TJENESTER
PRESENTASJON - NÆRVÆRSARBEID
PRESENTASJON - EIENDOMSSKATT

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2019 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 29.08.2019 Vis (2) Vis
67/2019 FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG VIDERE PROSESS Vis (4) Vis Vis (6)
68/2019 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
69/2019 ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (2)
70/2019 UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023, SAMT REGLEMENT FOR RÅDET Vis (2) Vis Vis (2)
71/2019 DIALOGPROSESSEN 2019-2023 Vis (1) Vis Vis (3)
72/2019 UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GUDBRANDSDALSTINGET OG HØGSKOLEN I INNLANDET - HØRING Vis (2) Vis Vis (1)
73/2019 DRØFTINGSSAK: STRATEGIPLAN- OG BUDSJETTPROSESS 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
74/2019 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2030 - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING FOR UTLEGGELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vis (5) Vis Vis (5)