Kommunestyret
30.03.2023 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.03.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON GAUSDAL 2042 KOMMUNESTYRET 30032023.PDF
Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2022 UNGDOMSRÅDET
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLLEN

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2023 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER KOMMUNESTYRET 30.03.2023 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
26/2023 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 31.12.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
27/2023 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG FINANSIERT BREDBÅNDSUTBYGGING 2023 Ikon for filtype pdfVis
28/2023 Ikon for filtype pdfMASTERPLAN FOR REISELIV «GUDBRANDSDALEN 2030» VISIT LILLEHAMMER, NASJONALPARKRIKET REISELIV OG VISIT JOTUNHEIMEN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2023 Ikon for filtype pdfBEHOVET FOR STATLIGE MIDLER OG NULLVEKSTMÅL FOR PERSONTRANSPORT I MJØSBYEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
30/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
31/2023 Ikon for filtype pdfRÅDET FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2023 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FRIVILLIGSENTRALEN 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
33/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM I RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ANNE GRETHE SVENDSEN Ikon for filtype pdfVis Vis (4)