Kommunestyret
30.09.2021 kl. 13:00 - 00:00
Håkonshall, Lillehammer

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.09.2021
PRESENTASJON LANDBRUKSPLAN
PRESENTASJON -TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTER I ØYER OG GAUSDAL.PDF
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2021 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 30.09.2021 Vis
64/2021 LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2025 Vis (3) Vis Vis (2)
65/2021 TILSTANDSRAPPORT 2020 FOR BARNEVERNTJENESTEN Vis (1) Vis Vis (1)
66/2021 HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA!" Vis (2) Vis Vis (1)
67/2021 POLITISKE PRIORITERINGER/ SILINGSKRITERIER - KOMMUNEDELPLAN SKEI Vis Vis (5)
68/2021 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN - KLAGEBEHANDLING Vis (2) Vis Vis (4)
69/2021 UTBYGGINGSAVTALE DEL AV REGULERINGSPLAN OTG SKEIKAMPEN GNR. 225 BNR. 165, 166 OG 343 Vis (1) Vis Vis (1)
70/2021 KOSTNADSESTIMAT FOR OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR I FJERDUMSSKOGEN BOLIGFELT Vis (1) Vis Vis (1)
71/2021 UNGDOMSRÅDET 2021 - 2023 Vis (1) Vis