Planutvalget
02.02.2024 kl. 09:00 - 12:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 02.02.2024
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 02.02.2024
Ikon for filtype pdfELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 02.02.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 02.02.2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
2/2024 Ikon for filtype pdfDELEGERTE SAKER FRA 11.11.2023 TIL 24.01.2024 Ikon for filtype pdfVis
3/2024 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA - VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2024 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR MYHRE MASSEMOTTAK - OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
5/2024 Ikon for filtype pdfOPPSTART OG HØRING PLANPROGRAM - REGULERINGSPLAN FOR HEGGEN 5 MED OPPHEVING AV DELER AV REGULERINGSPLAN FOR RV 255 I FOLLEBU Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
6/2024 Ikon for filtype pdfVEDTAK - ENDRING AV BESTEMMELSER I OMRÅDEPLAN FOR SEGALSTAD BRU - FORENKLET PROSESS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
7/2024 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM HENVENDELSE MED ØNSKE OM OPPDELING AV SØKNAD OM IGANGSETTING FOR ETABLERING AV FORRETNINGSBYGG MED BOLIGER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
8/2024 Ikon for filtype pdfKLAGEBEHANDLING - AVSLAG OM FRADELING AV GAMMELT GÅRDSTUN PÅ SØNDRE FINDALEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
9/2024 Ikon for filtype pdfVEDTAK PLANPROGRAM - RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE 2023-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2024 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR HJORTEVILT - GAUSDAL KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
11/2024 Ikon for filtype pdfENDELIG VEDTAK VEGNAVN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
12/2024 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER TEKNISK ENHET FEBRUAR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis