Planutvalget
07.02.2020 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTET I PLANUTVALGET 07.02.2020
Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.02.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET 07.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 07.02.2020 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
2/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.02.2020
3/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
4/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
5/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FARGERIVEGEN 4 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
6/2020 Ikon for filtype pdfVEDTAK - MINDRE ENDRING FOR SLÅSÆTER HYTTEGREND BYGGETRINN 3 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
7/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 30 PÅ SKEI SØR Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
8/2020 Ikon for filtype pdfSALG AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE - ENGJOM SKULE OG MYRA BARNEHAGE Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
9/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER I FORBINDELSE MED ELGMERKING I GAUSDAL KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
10/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - KJØRING I FORBINDELSE MED UTMARKSNÆRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
11/2020 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019 _ KLAGE FRA KARL KLEVA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
12/2020 Ikon for filtype pdfFORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, FEBRUAR 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis