Planutvalget
07.02.2020 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTET I PLANUTVALGET 07.02.2020
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.02.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET 07.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 07.02.2020 Vis (5) Vis
2/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.02.2020
3/2020 DETALJREGULERINGSPLAN STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE Vis (6) Vis
4/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE Vis (5) Vis
5/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FARGERIVEGEN 4 Vis (8) Vis
6/2020 VEDTAK - MINDRE ENDRING FOR SLÅSÆTER HYTTEGREND BYGGETRINN 3 Vis (3) Vis
7/2020 G/BNR. 220/30 ERLING ANDRE LUND - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FOR ANLAGT FYLLING I HÅGÅSLETTVEGEN 30 PÅ SKEI SØR Vis (3) Vis
8/2020 SALG AV KOMMUNAL BYGNINGSMASSE - ENGJOM SKULE OG MYRA BARNEHAGE Vis Vis (2)
9/2020 SØKNAD OM TILLATELSE TIL LANDING MED HELIKOPTER I FORBINDELSE MED ELGMERKING I GAUSDAL KOMMUNE Vis
10/2020 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - KJØRING I FORBINDELSE MED UTMARKSNÆRING Vis (1) Vis
11/2020 TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2019 _ KLAGE FRA KARL KLEVA Vis (2) Vis Vis (1)
12/2020 FORDELING AV RAMMER FOR TEKNISK ENHET, FEBRUAR 2020 Vis (1) Vis