Planutvalget
12.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.04.2019
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 12.04.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2019 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 12.04.2019 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
16/2019 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 12.04.2019 Ikon for filtype pdfVis
17/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 33/9 OPHEIM - KLAGE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM KONSESJON Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
18/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 65/2 OG 67/6 - TILLATELSE TIL FRADELING AV GÅRDSTUN PÅ G/BNR 65/2 OG SETERTUN PÅ G/BNR 67/6. Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
19/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 225/9 ADVOKATENE HAAVIND- KLAGE PÅ VEDTAK I DEL SAK 403/18 OM AVSLAG OM OPPFØRING AV GJERDE PÅ TORSDALSVEGEN 43 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
20/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 155/18 - 2. GANGS BEHANDLING VEDR KLAGE PÅ BESTEMMELSE I REGULERINGSPLAN FOR ENGE- OG MYHRE SETER OM INNGJERDING AV Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2019 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR VESLESETERVEGEN 592 - AUSTLID SETER - 1 GANGSBEHANDLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
22/2019 Ikon for filtype pdfVEDTAK AV MINDRE ENDRING - OMRÅDEPLAN SKEI SØR - GANG- OG SYKKELVEG FRA SØRSKEIVEGEN TIL SEGALSTADSETERVEGEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
23/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 1/1 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL LEGGING AV STIKKLEDNINGER FOR TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN-OG AVLØPSNETT FOR EIENDOMMEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
24/2019 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV BESTEMMELSER OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSING FRA NEDGRAVDE OLJETANKER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2019 Ikon for filtype pdfG/BNR 224/146 BRITT AURE BUGGE, KLAGE PÅ HØYDEFASTSETTELSE I BYGGETILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG NERSETERVEGEN 116 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
26/2019 Ikon for filtype pdfKARTLEGGING OG VERDSETTING AV OMRÅDER FOR FRILUFTSLIV I GAUSDAL Vis (8) Ikon for filtype pdfVis