Planutvalget
13.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.11.2020
ORIENTERING OM HOVEDPLAN VA, PLANUTVALGET 13.11.20.PPTX
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2020 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020 Vis (1) Vis
56/2020 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020 Vis
57/2020 FORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
58/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Vis Vis (1)
59/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Vis Vis (1)
60/2020 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Vis Vis (1)
61/2020 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SLÅSETER PANORAMA - VEDTAK Vis (4) Vis
62/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ SKEI Vis (1) Vis
63/2020 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV EGEN SNØSCOOTER FOR TRANSPORT TIL HYTTE Vis (2) Vis
64/2020 KOMMUNALT VILTFOND, VILT- OG FISKESTELLMIDLER 2020 Vis
65/2020 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021 Vis (1) Vis
66/2020 REGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021 Vis (1) Vis
67/2020 REGULERING AV SLAMGEBYR 2021 Vis (1) Vis
68/2020 REGULERING AV VANNGEBYR 2021 Vis (1) Vis
69/2020 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021 Vis (1) Vis
70/2020 REVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021 Vis (2) Vis
72/2020 G/BNR 224/146 - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, NERSETERVEGEN 116 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA PÅ Vis (14) Vis