Planutvalget
13.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.11.2020
Ikon for filtype pdfORIENTERING OM HOVEDPLAN VA, PLANUTVALGET 13.11.20.PPTX
Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 13.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
55/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
56/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 13.11.2020 Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL OPPHEVING AV FORSKRIFT OM KONSESJONSPLIKT FOR BEBYGD EIENDOM I GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
58/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR TÅGET - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR SKÅNDALEN - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
60/2020 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR KJØPMANNSLETTA OG VÅRSETRA - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2020 Ikon for filtype pdfMINDRE REGULERINGSENDRING FOR SLÅSETER PANORAMA - VEDTAK Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
62/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED LANDSLAGSSAMLING I SKIORIENTERING PÅ SKEI Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
63/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV EGEN SNØSCOOTER FOR TRANSPORT TIL HYTTE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
64/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNALT VILTFOND, VILT- OG FISKESTELLMIDLER 2020 Ikon for filtype pdfVis
65/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
66/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
67/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV SLAMGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV VANNGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV AVLØPSGEBYR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
70/2020 Ikon for filtype pdfREVISJON AV GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER, BYGGESAKSBEHANDLING OG KART- OG OPPMÅLING FOR 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
72/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 224/146 - KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, NERSETERVEGEN 116 INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR NERSETRA PÅ Vis (14) Ikon for filtype pdfVis