Planutvalget
27.11.2020 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 27.11.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 27.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 27.11.2020 Ikon for filtype pdfVis
74/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 32/1 FORSET NEDRE I GAUSDAL KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRUK AV SNØSKUTER I FORBINDELSE MED MUSH SYNNFJELL OG SYNNFJELL RUNDT 2021 Ikon for filtype pdfVis
76/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM SKILØYPEKJØRING SESONGEN 2020-21 SYNNFJELL Ikon for filtype pdfVis
77/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
78/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
79/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE - GLØR IKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
80/2020 Ikon for filtype pdfREGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN PLANID:202003 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
81/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 166/8 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM OPPFØRING AV GJERDE PÅ TOFTSETERVEGEN 58 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
82/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 128/37 MARY VIGNESENGEN TØFTUM- KLAGE PÅ BYGGETILLATELSE PÅ GARASJE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis